Home

Tyresö slott

Från norr

Årtal avser kortens poststämpel/datering.

Från 1300-talet känner man till egendomen Tyresö som då kallades Thyrisede och som under 1500- och 1600-talen ändrade namn till Töresö och senare Tyresiö, Töresöö och numera Tyresö. Det fanns då en gård på en ö ungefär där nuvarande Lilla Tyresö ligger (vattennivån var ca 3 meter högre än idag). I början av 1600-talet övertog Gabriel Oxenstierna egendomen och 1620 började han bygga det nuvarande slottet. Huvudbyggnaden blev klar 1633 varefter flyglarna och kyrkan byggdes.

Den sista köparen av slottet var markis Claes Lagergren som 1892 köpte slottet av Gustaf Hörstadius. Lagergren testamenterade slottet till Nordiska museet som haft det i sin ägo sen 1930.

Källor:
TYRESÖ från forntid till nutiden - en kavalkad
Tyresö då och nu. Lars Boisen 
Slottet
1903
 
  Slottet
1909
 
  Slottet
Vänster flygel har fått andra våningen ombyggd och ett torn!
 
  Slottet
 
  Slottet
1925
 
  Slottet
Även höger flygel har fått andra våningen ombyggd med fönster längs hela fasaden och ett torn!
 
  Startsidan