Home

Tyresö kyrka

Årtal avser kortens poststämpel/datering.

Under 1600-talet ägdes Tyresögodset av släkten Oxenstierna. Slottets huvudbyggnad blev klar 1633 och de hade också planer att uppföra en kyrka. Man ansökte om att bilda ett särskilt pastorat och 1633 avsöndrades 23 gårdar från Österhaninge och 3 från Brännkyrka för att bilda Tyresö församling. Kyrkan uppfördes 1638-40 på mark skänkt av Oxenstierna. Slottsherren fick rätt att tillsätta präst, något som levde kvar in på 1900-talet. Invigning av kyrkan gjordes 1641, tragiskt nog i samband med byggherrens, Gabriel Oxenstiernas, begravning där 2000 personer deltog. Runt kyrkan finns en mur uppförd 1645-54. På insidan finns 16 nischer med plattor med namnen på socknens gamla gårds- och torpnamn. Muren och nedersta delarna av kyrkan är byggda med tegel slaget vid ett tegelbruk som fanns i Tyresö i närheten av Klövberget (till 1913 då leran tog slut).

Källor:
ALBY - från prästgård till friluftsgård. Elisabet Tegner
Tyresö då och nu. Lars Boisen
En bok om Tyresö. Nordiska Museet. 
Kyrkan
 
  Kyrkan
 
  Kyrkan
1903
 
  Startsidan