Home
 

Torget mot väster


Torget mot väster Torget mot väster Torget mot väster

I början av 1900-talet (liksom nu) fanns fem fastigheter längs torgets västra sida (Drottninggatan). De tre mittersta husen förstördes vid en brand 1912 och ersattes med nya. Längst till höger Asschierska huset, tidigare använt som rådhus.


 
Torget mot väster
Fotot taget före branden 1912 då de tre husen i mitten förstördes. Asschierska huset längst till höger, ett korsvirkeshus, hade en putsad fasad och inget korsvirke synligt vid denna tid.
 
  Torget mot väster
1907
  Drottninggatan mot norr.
 
  Torget mot väster

  Torget mot väster
191x
  Tre nya hus har uppförts efter branden 1912. Asschierska huset har återigen korsvirkesfasad (dock en falsk sådan). Sparbankshuset syns till höger därom. Notera hästekipaget till vänster.
 
  Torget mot väster
1924
 
  Torget mot väster, Belysningsmagasinet
Till höger i det vänstra av de nybyggda husen höll Belysningsmagasinet till.
 
  Torget mot väster
1922
  Ännu ingen fontän i torgets mitt.
 
  Torget mot väster
En rund damm i torgets mitt.
 
  Torget mot väster
1944
  Fontänen Böljelek har nu kommit på plats i torgets mitt.
 
  Torget mot väster
Notera de gamla kullerstenarna.
 
  Torget mot väster

  Torget mot väster

 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.