Home
 

Järnvägsstationen

1874


Järnvägsstationen Järnvägsstationen Järnvägsstationen

Flera olika järnvägsbolag har trafikerat Karlshamn då förbindelser byggdes mot norr, väst och öst. Alla banor byggdes smalspåriga med en spårvidd på 1067 mm. Stationen anlades vid Norreport väster om Mieån i nordvästra delen av staden. Stationshuset finns fortfarande kvar men används inte längre för järnvägsverksamhet.

 

Mot norr 1874

Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolag (KWJ) påbörjade 1872 arbetet med sträckan Karlshamn - Vislanda för anslutning till stambanan. Som mest sysselsattes 1300 man. 6 juni 1874 gick första ordinarie tåget från Karlshamn och Oscar II invigde den 29 juni. 1970 las persontrafiken ner på sträckan.

 

Mot väster 1886

Västra Blekinge järnvägar (VBlJ/WBlJ) öppnade en linje mellan Karlshamn och Sölvesborg den 22 december 1886.

 

Mot öster 1889

Mellersta Blekinge järnvägaktiebolag (MBlJ) öppnade en linje mellan Karlshamn och Karlskrona den 8 juni 1889. Spåret österifrån drogs inledningsvis nedanför nuvarande Skogsborg, Österslättsskolan, Erik Dahlbergvägen och över Mieån vid Gustavsborg. Man fick sedan backa tåget ner till stationen vid Norreport. En ny sträckning, södra sammanbindingsbanan, blev klar 1891 och gick istället förbi nuvarande Tennishallen, Rosengården, Näsviken, östra kajen, över Mieån vid Hinsetunneln och sedan väster om Mieån upp till stationen. Den norra sträckningen blev senare väg, då kallad Östra Esplanaden och Stora Bergsgatan, numera Erik Dahlbergsvägen.

Mellersta Blekinge järnväg köpte Västra Blekinge järnvägar 1903. Efter inköp av fler järnvägsbolag bytte man senare namn till Blekinge kustbana (BKB).

 

Ny sträckning och station 1957

1953 påbörjades en breddning av kustbanan till normalspårig. 1954 var sträckan Kristianstad - Karlshamn klar. Man hade ockå bestämt om en ny sträckning av järnvägen österut till en nordligare dragning och anlutning i Dala och en ny station vid Pengabergslyckan. Vid Pengabergslyckan fanns då ett koloniområde som man tvingades ta i anspråk. Det anlades ett nytt koloniområde, Sommarstaden, där gamla ägarde erbjöds nya koloniträdgårdar. 26 augusti 1957 togs den nya stationen i bruk. 4000 personer hade mött upp när det första karlskronatåget rullade in. När den nya stationen tillkom fick den överta namnet Karlshamn C medan den gamla fick namnet Karlshamn V.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 183-
Karlshamns historia, del V, s. 62-
Carlshamniana 1989, s. 7ff
Carlshamniana 2006, s. 82

 
Järnvägsstationen

  Järnvägsstationen

  Järnvägsstationen

  Järnvägsstationen

  Järnvägsstationen

  Järnvägsstationen
1945
 
  Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.