Home
 

Hellerströmska badinrättningen

 

Hellerströmska badinrättningen Hellerströmska badinrättningen Hellerströmska badinrättningen

18 april 1902 beslutades det att bygga ett bad med pengar från Sven Albert Hellerströms fond.
Byggkostnaden var 95000:-
Badet togs i bruk årsskiftet 1903-1904.
Byggnaden låg i södra delen av östra kajen men är riven.

Källa: Karlshamns historia, del IV

 
Hellerströmska badinrättningen
1905
 
  Hellerströmska badinrättningen
1910
 
  Hellerströmska badinrättningen

 
  Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.